PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Plne rešpektujeme Vaše súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. Bezpečnosť všetkých Vašich osobných údajov máme na prvom mieste.

Aké osobné údaje potrebujeme:

Na vybavenie Vašej objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, napr. meno, priezvisko, názov firmy, IČO, DIČ, email, doručovacia adresa, telefónne číslo a i. Tie budú použité výlučne na spracovanie objednávky, zaslanie objednaného tovaru, alebo na komunikáciu s Vami. To všetko iba s Vašim súhlasom.

 

Sprístupnenie Vašich údajov:

V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučené o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 

Využitie Vašich údajov:

Vaše osobné údaje sa použijú na:

  • vyhotovenie objednaného tovaru/ služby
  • vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b)
  • doručenie tovaru a identifikáciu zákazníka pred odovzdaním tovaru
  • potvrdenie objednávky, platbu za tovar, dodanie objednaného tovaru
  • evidenciu zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.webtlac.sk
  • evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Pokiaľ vykonávate platbu elektronickou formou bankovníctva, všetky Vaše osobné údaje, ktoré sa týkajú platby zadávate priamo banke. Banka nám nikdy neposkytuje údaje, ako zostatok na účte, prihlasovacie údaje, číslo karty a pod. Nemusíte mať preto obavu platiť elektronickou formou bankovníctva.

 

Vaše práva:

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.webtlac.sk so svojím používateľským menom a heslom.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov uplatniť elektronickou poštou na adrese info@webtlac.sk.

footer box
footer box

Rozmery a veľkosti

  • Papiere
  • Pečiatky
Základným formátom je A0, ktorý je definovaný svojou plochou, ktorá je presne 1 m².
Ďalšie formáty tejto rady (A1, A2, A3, ...) vznikajú postupným polením dlhšej strany.
Najčastejšie používaný formát A4 má rozmery 210 × 297 mm.
Veľkosť Šírka (mm) Výška
A0 841 1189
A1 594 841
A2 420 594
A3 297 420
A4 210 297
A5 148 210
A6 105 148
A7 74 105
A8 52 4
A9 37 52
A10 26 37
Papiere

Naším výhradným dodávateľom je overená značka s dlhoročnou históriu, Trodat.
Široký sortiment, expresné dodanie, zaručená kvalita. Vyberte si ten správny rozmer práve pre Vás.

Obdĺžnikové Šírka (mm) Výška(mm)
4910 26 10
4911 38 14
4912 NAJPOUŽÍVANEJŠIE 47 18
4913 58 22

 

Okrúhle Priemer (mm)
46019 19
46025 25
46030 30
46038 38

 

Pečiatky

Posledné články

footerline